VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Trung tâm môi trường

1. Giới thiệu chung:

- Trung tâm môi trường : tầng 4 tòa nhà 5 tầng, Viện Địa chất, ngõ 84 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội 

2. Chức năng và nhiệm vụ

- Nghiên cứu và quan trắc các vấn đề về môi trường và sự cố môi trường địa chất.

- Đánh giá tác động môi trường các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm công nghệ nhằm đánh giá, phân tích và chuyển giao công nghệ  ứng dụng trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tư vấn về chính sách, chiến lược bảo vệ môi trường.

- Thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu triển khai và điều tra cơ bản-môi trường.

3. Ban lãnh đạo

- Phụ trách phòng : TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

4. Hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu những vấn đề về địa chất thủy văn và môi trường.

- Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước (nước mặt và nước ngầm) về trữ lượng và chất lượng.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội đến môi trường sinh thái, đất, nước, không khí...

- Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội đến môi trường.

- Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng và hoạt động của các công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước, dân dụng, công nghiệp...

- Thực hiện tư vấn cam kết môi trường đối với các dự án không yêu cầu báo cáo tác động môi trường.

- Nghiên cứu những vấn đề về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực môi trường, thiên tai địa chất

- Thông tin tư vấn, đào tạo cán bộ KH-CN trong các lĩnh vực liên quan.

5. Trang thiết bị

- Máy ủ mẫu nước

- Máy quang phổ phân tích nước

-  Thiết bị lấy mẫu nước lỗ khoan

6. Nhân lực

- Tổng số: 05 người

- Số biên chế: 05 biên chế

- Phó giáo sư: 01 người

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng 

Điện thoại: 0912150785

Email: n_v_hoang_vdc@yahoo.com

- Tiến sĩ: 01 người

TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

Điện thoại: 0904411938

Email: vtmnguyet@igsvn.vast.vn

- Thạc sĩ: 03 người

+ ThS. Lê Quang Đạo

Điện thoại: 0902699994

Email: ledaonew1@gmail.com

+ ThS. Đông Thu Vân

Điện thoại: 0904408206

Email: dtvan83@yahoo.com.vn

+ ThS. Phạm Lan Hoa

Điện thoại: 0917836505

Email: hoaphamlan@gmail.com

7. Các công trình nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ (trong 10 năm)

7.1. Các đề tài nghiên cứu

- Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới tỉnh Thái Bình, đề xuất các giải pháp thích ứng, giảm thiểu thiệt hại.

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2010-2011

- Nghiên cứu các hiện tượng địa chất công trình động lực ảnh hưởng đến ổn định của đập ngăn mặn trên sông Hóa, sông Trà Lý tỉnh Thái Bình và hiện tượng xâm nhập mặn nhằm đề xuất chế độ hoạt động (đóng mở cống) phù hợp

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2010-2011

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng chuyển động và lan truyền các chất ô nhiễm và nhiễm mặn trong môi trường nước dưới đất - ứng dụng cho khu vực ven biển miền trung

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2013-2017

- Nghiên cứu xây dựng mô hình bổ sung nhân tạo làm nhạt hóa nước dưới đất nhằm cung cấp nước cho một công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Thái Bình.

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2015-2016

- Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2018-2020

- Nghiên cứu tiềm năng nguồn nước (khoáng) nóng thiên nhiên khu vực Duyên Hải-Hưng Hà-tỉnh Thái Bình và đề xuất phương hướng khai thác và sử dụng hiệu quả

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2019-2020

7.2. Các hợp đồng tư vấn

- Dự án: Nâng cao năng lực và hoàn thiện kế hoạch quốc gia tổng thể về môi trường các điểm nóng ô nhiễm dioxin tại Việt Nam - khảo sát đo đạc địa hình và điều kiện địa chất thủy văn khu vực sân bay Biên Hòa.

+ Chủ dự án: Văn phòng Ban chỉ đạo 33 thuộc Bộ TN&MT.

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2009

- Đánh giá tác động môi trường hồ Huổi Cánh-huyện Điện Biên Đông-tỉnh Điện Biên.

+ Chủ dự án: UBND tỉnh Điện Biên

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2010-2011

- Đánh giá tác động môi trường Nhà máy sản xuất chất trộn bê-tông và phụ gia xi-măng (chi nhánh tại Hải Dương)

+ Chủ dự án: Công ty TNHH W.R. Grace Việt Nam

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

+ Thời gian thực hiện: 2010-2011

7.3. Các bài báo đã đăng

- Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác

+ Các tác giả: Phan Tiến An, Phan Trường Phiệt, Nguyễn Văn Hoàng và Vũ Đình Hùng
+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất số: 32(1) trang 18-25 ngày công bố: 1/2010

- Mô hình thấm nước mưa phục vụ phân tích ổn định sườn dốc khu vực thị trấn Cốc Pài-huyện Xín Mần-tỉnh Hà Giang

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng và Ứng Quốc Khang

+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất số: 33(1) trang 78-84 ngày công bố: 17/9/2010

- Finite element modeling for assessment of seawater intrusion into coastal groundwater abstractions due to seawater level rise in Thai Binh province.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng

+ Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội) Các khoa học Trái đất và Môi trường ISN:0866-8612; Tập 27, số 3/2011, tr. 135-145.

- Ảnh hưởng của nước biển dâng đến xâm nhập mặn nước sông Hồng.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng và nnk.

+ Tên tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và công nghệ biển lần thứ V-20-22/10/2011, Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và Quản lý biển, trang 465-474.

- Một phương pháp định lượng phân cấp nguy cơ trượt đất áp dụng cho thị trấn Cốc Pài - huyện Xín Mần-tỉnh Hà Giang

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Thành, Lê Thành Công

+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Số 3(T.33)/2011. Trang 501-508.

- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hồ Trị An đến động thái mực nước dưới đất khu vực hạ lưu.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng và nnk

+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. T.34, số 4/2012, trang 465-476

- Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá dự báo xâm nhập mặn nước sông Trà Lý.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công, Ứng Quốc Khang, Lê Quang Đạo

+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 36, số 1/2014, trang 21-30.

- Nghiên cứu đánh giá hạn khí tượng tỉnh Quảng Trị.

+ Các tác giả: Đoàn Doãn Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Lợi,

+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 36, số 2/2014, trang 160-168.

- Study on the accurracy of the numerical modelling of the groundwater movement due to spatial and temporal discritization.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Lan Hoa, Lê Thanh Tùng

+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 36, số 4/2014 xuất bản bằng tiếng Anh. Trang 424-431.

- Kết quả bước đầu nghiên cứu phân bố mưa24h max phục vụ công tác thiết kế công trình xả lũ hồ chứa khu vực trung du và đồng bằng tỉnh Nghệ An.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Đoàn Doãn Tuấn, Nguyễn Văn Lợi

+ Tên tạp chí: Khoa học và công nghệ Thủy lợi, ISN: 1859-4255, số 20/2014, trang 64-72

- Study on Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and Red River in Hung Yen City Area.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đức Rỡi

+ Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội) Các khoa học Trái đất và Môi trường ISN:0866-8612, T31, số 2/2015, trang 11-22.

- Finete emlement method in estimation of lag time of rainfall recharge to Holocene groundwater aquifer in Hung Yen province.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đức Rỡi

+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 37, số 4/2015 xuất bản bằng tiếng Anh. Trang 355-362.

- Kết quả bước đầu nghiên cứu phân bố mưa 24h max phục vụ công tác thiết kế công trình xả lũ hồ chứa khu vực trung du và đồng bằng tỉnh Nghệ An

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Đoàn Doãn Tuấn, Nguyễn Văn Lợi

+ Tên tạp chí: Khoa học và công nghệ Thủy lợi, ISN: 1859-4255, số 20/2014, trang 64-72.

- Nghiên cứu đặc trưng quá trình lan truyền mặn nước dưới đất trong không gian hai chiều theo mặt cắt

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công, Phạm Lan Hoa, Lê Thanh Tùng

+ Tên tạp chí: Các Khoa học về Trái đất số: Số kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Địa chất T38, số 1/2016, trang 66-78.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn sông Hóa.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Công

+ Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội) Các khoa học Trái đất và Môi trường ISN:0866-8612, T31, số 4/2015, trang 11-22.

- Nghiên cứu xác định độ lỗ rỗng hữu hiệu và độ phân tán tầng chứa nước Pleistocen khu vực Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

+ Các tác giả: Nguyễn Thế Chuyên, Vũ Ngọc Đức, Đào Trọng Tú, Nguyễn Văn Hoàng (tác giả liên hệ)

+ Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội) Các khoa học Trái đất và Môi trường ISN:0866-8612, T33, số 1/2017, trang 1-15.

- Methodology of determining effective porosity and longitudinal dispersivity of aquifer and the application to field tracer injection test in Southern Hanoi, Vietnam.

+ Các tác giả: Tong Ngoc Thanh, Trieu Duc Huy, Nguyen Van Kenh, Tong Thanh Tung, Pham Ba Quyen, Nguyen Van Hoang (tác giả liên hệ)

+ Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 39, số 1/2017 xuất bản bằng tiếng Anh. Trang 58-75.

- Inverse analysis for transmissivity and the Red river bed's leakage factor for Pleistocene aquifer in Sen Chieu-Phuc Tho-Hanoi by pumping test under the river water level fluctuation.

+ Các tác giả: Trieu Duc Huy, Tong Ngoc Thanh, Nguyen Van Lam, Nguyen Van Hoang (tác giả liên hệ)

+ Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 40, số 1/2018 xuất bản bằng tiếng Anh. Trang 25-38.

- Nghiên cứu đánh giá nón xâm nhập mặn từ phía dưới lên công trình khai thác nước dưới đất.

+ Các tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đình Hùng, Nguyễn Thành Công

+ Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội) Các khoa học Trái đất và Môi trường ISN:0866-8612, T34, số 1/2018, trang 91-103.

- Study on groundwater abstraction by horizontal drains for minimization of saltwater upconing from below.

+ Các tác giả: Nguyen Van Hoang, Nguyen Thanh Cong, Quach Hoang Hai, Tran Van Quang

+ Các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, ISSN: 0866-7187. Tập 41, số 1/2019

- Trữ lượng khai thác tiềm năng tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên (qp2-3) tỉnh Cà Mau.

+ Các tác giả: Trịnh Hoài Thu, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Thị Thúy Hường

+ Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 19, Số 3B; 2019, trang 214-225.

- Mô hình lan truyền xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên (qp2-3) tỉnh Cà Mau

+ Các tác giả: Trịnh Hoài Thu, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Thị Thúy Hường

+ Tên tạp chí: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ ba. (22-23/10/2019). NXB KHTN & CN, trang 233-245.

8. Đào tạo

- Tiến sĩ: 01 người

- Thạc sĩ: 01 người

 
Vui lòng đợi...