VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Trường Đại học KH&CN thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh cử đi đào tạo theo đề án 89 năm 2023

Ngày 19 tháng 1 năm 2023 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 27/TB-ĐHKHCN về việc tuyển nghiên cứu sinh cử đi đào tạo theo đề án 89 năm 2023

- Thời hạn nộp hồ sơ: 28/2/2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo số: 27/TB-ĐHKHCN

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...