VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Trường Đại học KH&CN thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Ngày 16 tháng 1 năm 2023 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 22/TB-ĐHKHCN về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 16/1/2023 đến 15/3/2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo số: 22/TB-ĐHKHCN

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...