VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Tuần lễ chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2020

Thực hiện theo công văn số 858/VHL-VP ngày 12/5/2020 của Viện HLKHCNVN về việc tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020. Viện địa chất tổ chức tuần lễ chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 như sau:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày KH&CN Việt Nam.

- Mở cửa các phòng thí nghiệm, tổ chức ngày hội “Open day” với phòng thí nghiệm EPMA, SEM, XRF, XRD vào ngày 20/05/2020.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...