VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
46 01/CV-HTKVN MỜI VIẾT BÀI BÁO VÀ THAM GIA HỘI NGHỊ KHCN TUYỂN KHOÁNG LẦN THỨ V Hành chính văn phòng 01-03-2018 Viện ban hành
47 1289/VHL-KHTC MỜI NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT NAM - WALLONIE - BRUXELLES 2019 - 2020 Hành chính văn phòng 21-06-2018 Viện ban hành
48 VDC914 Mẫu đơn xin ký HĐLĐ Hành chính văn phòng 15-10-2018 Viện ban hành
49 LNTND/VDC LỊCH NGHỈ TẾT VÀ TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018 Hành chính văn phòng 05-02-2018 Viện ban hành
50 1231/VHL-HTQT KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG HCNG/HCCV ĐƯỢC GIA HẠN KHI ĐI CÁC NƯỚC TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI VÀ THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC CỦA ĐSQ ĐỨC TẠI HÀ NỘI Hành chính văn phòng 14-06-2018 Viện ban hành
51 TB-VÐC Hướng dẫn bổ sung thành viên tham gia đề tài Hành chính văn phòng 23-05-2019 Viện ban hành
52 1019/VHL-TCCB HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Hành chính văn phòng 21-05-2018 Viện ban hành
53 HNGS/VDC HỘI NGHỊ GEOSEA 2018 Hành chính văn phòng 10-07-2018 Viện ban hành
54 2756 - 2762/QÐ-VHL và 2648/VHL-KHTC HỒ SƠ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHCN CHO NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP NĂM 2018 Hành chính văn phòng 29-12-2017 Viện ban hành
55 11/UQ-VÐC Giấy Ủy quyền và Các văn bản QP Hành chính văn phòng 11-09-2018 Viện ban hành
56 vdc915 Giấy mượn phòng họp Hành chính văn phòng 15-10-2018 Viện ban hành
57 QHXD/VDC GIẤY MỜI HỌP VỀ VIỆC RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH NĂM 2018 VÀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021 – 2026 Hành chính văn phòng 05-02-2018 Viện ban hành
58 961/GM-VHL GIẤY MỜI DỰ BUỔI THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Hành chính văn phòng 14-05-2018 Viện ban hành
59 VDC913 Đơn xin chấm dứt HĐLĐ Hành chính văn phòng 15-10-2018 Viện ban hành
60 VDC912 Đơn đề nghị-báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài Hành chính văn phòng 15-10-2018 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...