VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
61 vdc916 Đơn đề nghị văn bản Hành chính văn phòng 15-10-2018 Viện ban hành
62 1611/VHL-HTQT ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HTQT VỚI VIỆN HÀN LÂM KHQG BELARUS 2019-2020 Hành chính văn phòng 01-08-2018 Viện ban hành
63 14/VHL-HTQT ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỢP TÁC VỚI NAM PHI, XU-ĐĂNG, NI-GIÊ-RI-A Hành chính văn phòng 03-01-2018 Viện ban hành
64 AAA20 Đề tài VT-UD.05/18-20 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
65 AAA3 Đề tài VAST05.04/17-18 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
66 AAA29 Đề tài VAST05.01/19-20 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
67 AAA27 Đề tài UQĐTCB.04/19-20 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
68 AAA22 Đề tài TN18-T02 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
69 AAA23 Đề tài TN18-C11 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
70 AAA21 Đề tài TN16/T02 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
71 AAA5 Đề tài QTRU03.01/18-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
72 AAA31 Đề tài QTRU01.10/19-20 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
73 AAA16 Đề tài NVCC11.10/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
74 AAA15 Đề tài NVCC11.09/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
75 AAA14 Đề tài NVCC11.08/19-19 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...