VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
91 AAA2 Đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
92 AAA25 Đề tài 105.02-2017.08 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
93 AAA26 Đề tài 105.01-2016.07 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
94 AAA1 Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED) Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
95 AAA24 Đề tài 105.01-2015.32 Hành chính văn phòng 02-12-2019 Viện ban hành
96 GYDTTT/VDC ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ Hành chính văn phòng 18-04-2018 Viện ban hành
97 675/VHL-TCCB ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA GIẢI THƯỞNG APEC VỀ ĐỔI MỚI Hành chính văn phòng 05-04-2018 Viện ban hành
98 2778/VHL-HTQT Đăng ký tham dự đào tạo tại New Zealand Hành chính văn phòng 04-01-2019 Viện ban hành
99 1921/VHL-UDTKCN CV tham gia kết nối cung - cầu tại Cần Thơ Hành chính văn phòng 17-09-2018 Viện ban hành
100 1669/VHL-UDTKCN CV MỜI THAM DỰ HỘI THẢO NGÀY 16/8/2018 Hành chính văn phòng 09-08-2018 Viện ban hành
101 1874/VHL-HTQT CV ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Nga Hành chính văn phòng 07-09-2018 Viện ban hành
102 159/THTT CV KHUYẾN NGHỊ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THƯ ĐIỆN TỬ GIẢ MẠO Hành chính văn phòng 13-07-2018 Viện ban hành
103 1674/VHL-UDTKCN CV GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUỸ Hành chính văn phòng 10-08-2018 Viện ban hành
104 1507/VHL-TCCB CV ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC Hành chính văn phòng 19-07-2018 Viện ban hành
105 4294/BTC-CST và 765/VHL-VP CÔNG VĂN XIN GÓP Ý VỀ LUẬT THUẾ VÀ LỊCH NGHỈ LỄ Hành chính văn phòng 17-04-2018 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...