VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
106 DXDT/VDC CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI VÀ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM Hành chính văn phòng 06-03-2018 Viện ban hành
107 2587/VHL-HTQT, 2600/VHL-TCCB Công văn V/v xét đặc cách bổ nhiệm chức danh NCVCC; Công văn V/v đề xuất dự án hợp tác khoa học từ ĐSQ Pháp Hành chính văn phòng 07-12-2018 Viện ban hành
108 890/VHL-KHTC CÔNG VĂN TỔ CHỨC NGÀY KHCNVN NĂM 2018 Hành chính văn phòng 04-05-2018 Viện ban hành
109 172/VHL-UDTKCN CÔNG VĂN THAM GIA VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Hành chính văn phòng 25-01-2018 Viện ban hành
110 1112/VHL-UDTKCN CÔNG VĂN THAM GIA TRIỂN LÃM INDUSTRY 4.0 Hành chính văn phòng 04-06-2018 Viện ban hành
111 1123/VHL-TCCB CÔNG VĂN THAM GIA GIẢI THƯỜNG KOVA LẦN THỨ 16 Hành chính văn phòng 05-06-2018 Viện ban hành
112 1562/VHL-UDTKCN CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC SHTT TẠI ĐƠN VỊ Hành chính văn phòng 25-07-2018 Viện ban hành
113 983/VHL-TCCB CÔNG VĂN SỐ 983/VHL-TCCB VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ Hành chính văn phòng 16-05-2018 Viện ban hành
114 971/VHL-VP CÔNG VĂN SỐ 971/VHL-VP VỀ VIỆC LIÊN HỆ PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI NGUY HẠI Hành chính văn phòng 15-05-2018 Viện ban hành
115 870/VHL-UDTKCN CÔNG VĂN SỐ 870/VHL-ƯDTKCN TRIỂN LÃM GIAO BAN VÙNG TẠI LÀO CAI Hành chính văn phòng 02-05-2018 Viện ban hành
116 360/VHL-HTQT và 241/QÐ-VHL CÔNG VĂN SỐ 360/VHL-HTQT; QUYẾT ĐỊNH SỐ 241/QĐ-VHL Hành chính văn phòng 28-02-2018 Viện ban hành
117 304/VHL-HTQT CÔNG VĂN SỐ 304/VHL-HTQT CỬ CÁN BỘ THAM DỰ HỘI THẢO ÚC Hành chính văn phòng 09-02-2018 Viện ban hành
118 122/VHL-HTQT và 17/TTTH và 04/VÐC CÔNG VĂN SỐ 122/VHL-HTQT; CÔNG VĂN SỐ 17/TTTH; THÔNG BÁO SỐ 04/VĐC Hành chính văn phòng 19-01-2018 Viện ban hành
119 1071/VHL-VP CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ THAM GIA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QPAN CHO ĐỐI TƯỢNG 4 Hành chính văn phòng 29-05-2018 Viện ban hành
120 1807/VHL-HTQT Công văn đăng ký đào tạo Thái Lan Hành chính văn phòng 28-08-2018 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...