VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
121 70/TWPCTT; 889/VHL-HTQT CÔNG VĂN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TWPCTT & VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 04-05-2018 Viện ban hành
122 02/CT-VHL và 96 - 98/QÐ-VÐC CHỈ THỊ CỦA VIỆN HÀN LÂM/ GMHT / QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN ĐỊA CHẤT Hành chính văn phòng 26-04-2018 Viện ban hành
123 47/CT-TTG VÀ 03/CT-VHL CHỈ THỊ 47/CT-TTG VÀ CHỈ THỊ 03/CT-VHL Hành chính văn phòng 27-12-2017 Viện ban hành
124 1877/VHL-TCCB BCKHTH chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2019 Hành chính văn phòng 07-09-2018 Viện ban hành
125 3365/BGDÐT-HTQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỢP TÁC VỚI NGA Hành chính văn phòng 08-08-2018 Viện ban hành
126 1711/VHL-TCCB BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP Hành chính văn phòng 16-08-2018 Viện ban hành
127 VDC911 BÁO CÁO KẾT QUẢ TRONG THỜI GIAN TẬP SỰ Hành chính văn phòng 15-10-2018 Viện ban hành
128 VDC910 Thông báo Về việc góp ý Dự thảo Quy định Quản lý các nhiệm vụ KHCN do Viện Địa chất chủ trì Hành chính văn phòng 09-10-2018 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...