VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Viện Địa chất tham dự Đại hội Địa chất, Tài nguyên Khoáng sản và Năng lượng Đông Nam Á lần thứ 15 (GEOSEA XV)

        Trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Địa chất, Tài nguyên Khoáng sản và Năng lượng Đông Nam Á lần thứ 15 (GEOSEA XV) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam. Là sự kiện lớn về khoa học địa chất trong khu vực, Đại hội đã thu hút gần 500 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 300 báo cáo khoa học trong tất cả các lĩnh vực về địa chất, tài nguyên  của trái đất; trong đó có gần 150 báo cáo khoa học của các đại biểu quốc tế.

        Tham dự sự kiện này, Viện Địa chất có 29 báo cáo khoa học gồm 14 báo cáo oral và 15 báo cáo dạng poster trong 9 tiểu ban khoa học. Viện Địa chất cũng hướng dẫn và tham gia 03 chuyến thực địa trước và sau Đại hội bao gồm đới cắt trượt Sông Hồng - biến chất Hoàng Liên Sơn (FE03), đới Ophyolit Sông Mã - Rift Sông Đà (FE04) và đới biến chất cao và siêu cao Kon Tum (FE06).

        Tham dự Đại hội, các nhà khoa học Viện Địa chất đã có cơ hội công bố các thành tựu, kết quả nghiên cứu và đóng góp vào sự thành công của Đại hội. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu địa chất và khoảng sản giữa Viện Địa chất với các cơ quan trong nước và các đối tác quốc tế.

Cán bộ Viện Địa chất tham dự Đại hội Địa chất, Tài nguyên Khoáng sản và Năng lượng  Đông Nam Á lần thứ 15 (GEOSEA15)

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...