VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số ca nhiễm tăng cao tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên địa bàn Thành phố Hà Nội những ngày gần đây xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó có ca chưa xác định nguồn lây. Thực hiện Công văn 4777/VPCP-QHĐQP ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:
 

1. Tiếp tục quán triệt viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 

2. Đối với các đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành phố.
 

3. Đối với các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội: Tiếp tục tăng cường các hoạt động, hình thức làm việc, họp, giao dịch trực tuyến; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án làm việc 50% trực tuyến cho đơn vị. Thủ trưởng đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của đơn vị bố trí viên chức và người lao động làm việc sao cho phù hợp đảm bảo hoàn thành công việc, hạn chế tối đa các hoạt động trực tiếp; chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài.
 

4. Đối với các đơn vị nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố không áp dụng theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành phố nơi đơn vị có trụ sở làm việc.
 

5. Tiếp tục hạn chế các cuộc họp, hoạt động tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải đảm bảo khoảng cách và các quy định về phòng, chống dịch.
 

6. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại; các trường hợp đi công tác ra khỏi tỉnh/thành phố phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị; hạn chế cử cán bộ đi công tác trừ các trường hợp cấp bách.
 

7. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các bảo tàng, phòng trưng bày và bếp ăn tập thể (bếp ăn tập thể chỉ phục vụ mang đi).
 

8. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và giám sát công tác phòng, chống dịch trong đơn vị; kiểm soát chặt chẽ người ra/vào bằng mã QR; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.
 

9. Thủ trưởng các đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao tích cực, chủ động chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về công tác phòng, chống dịch của đơn vị; chủ động rà soát, hoàn thiện kế hoạch, phương án ứng phó phòng, chống dịch của đơn vị cho phù hợp với tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh và gửi phương án ứng phó của đơn vị về Viện Hàn lâm (qua Văn phòng Viện) trước ngày 26/7/2021.
 

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Trích dẫn nguồn tin: Phương Hà - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...