VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện năm 2023

Thực hiện Công văn số 327/VHL-KHTC ngày 22/02/2022 của Viện Hàn lâm KHCNVN về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện năm 2023, Viện Địa chất đề nghị các đơn vị trực thuộc, các cá nhân xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện năm 2023.

Các đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp sẽ được chuyển tới Hội đồng Khoa học để tư vấn cho Viện và các đơn vị, cá nhân liên quan. Phương thức tiến hành theo các bước như sau:

- Các đơn vị, cá nhân chuẩn bị đề xuất (không giới hạn số lượng đề xuất) gửi Viện qua bộ phận Văn thư – Phòng Quản lý tổng hợp trước 16h00 ngày 04/4/2022.
- Hội đồng Khoa học Viện sẽ họp trao đổi nhận xét, góp ý về các đề xuất với các đơn vị, cá nhân liên quan, dự kiến trước ngày 16/4/2022.

Hướng dẫn chi tiết và các biểu mẫu xem thêm tại Công văn số 327/VHL-KHTC (file đính kèm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...