VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 07 năm 2018

Bản tin KHCN tháng 07 - 2018 với các nội dung chính như sau: 

- VS Nguyễn Văn Hiệu – một nhà khoa học lớn, cây đại thụ trong giới Vật lý và Khoa học vật liệu.

- Một ý tưởng độc đáo quảng bá khoa học – công nghệ.

- Hệ dẫn thuốc nano Paclitaxel và Curcumin hướng đích ung thư.

- Hệ thống quản lý trực tuyến – OMS của Viện Hàn lâm KHCNVN.

- Hội thảo hoạt động Thông tin khoa học công nghệ lần thứ 5: Các nguồn lực thông tin khoa học công nghệ.

Để xem chi tiết xin tải tại đây

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...