VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Học viện KH&CN thông báo về việc xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 1 năm 2023

Ngày 28 tháng 12 năm 2022 Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 579/TB-HVKHCN về việc xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 1 năm 2023

- Thời gian xét tuyển: Từ ngày 03/4/2023 - 28/4/2023

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 31/3/2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo số: TB/579-HVKHCN

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...