VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 7 - 2019

Bản tin KHCN tháng 7 - 2019 với các nội dung chính như sau: 
 

- Giáo sư Hoàng Tụy - Tấm gương trí tuệ, khí chất, mãi sáng.

Vài kỉ niệm nhỏ về Giáo sư Toán học Hoàng Tụy khi hiến tặng tài liệu cá nhân cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Hội thảo "Truyền thông Khoa học và Công nghệ"

Ngắm nhìn cõi hư vô

Các loài bọ xít hút máu ở Việt Nam hiện trạng và giải pháp .

- Viện Công nghệ sinh học tổ chức Lễ khai trương Trung tâm giám định AND .

Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học từ hai cây Phụng vi và Sâm đại hành, tạo thực phẩm chức năng từ cây Sâm đại hành .

- Một số tin khác.
 

Để xem chi tiết xin tải tại đây.    (Trích nguồn: http://isi.vast.vn/bantin/)

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...