VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Văn bản

Số hiệu:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Năm ban hành:
Loại văn bản :
STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Năm ban hành Loại văn bản
01 328/TB-HVKHCN Xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Hành chính văn phòng 01-10-2018 Viện ban hành
02 2673/VHL-KHTC Xây dựng đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư với Cuba Hành chính văn phòng 17-12-2018 Viện ban hành
03 1101-1102-1103/VHL-HTQT;1136/VHL-KHTC;460/ÐHVN_TB VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM VÀ TB TUYỂN SINH ĐH VIỆT NHẬT Hành chính văn phòng 06-06-2018 Viện ban hành
04 529/VHL-TCCB và 38/QÐ-VÐC VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN VÀ VIỆN ĐỊA CHẤT Hành chính văn phòng 22-03-2018 Viện ban hành
05 2850/BTC-QLCS; 501/VHL-HTQT; 515/VHL-TCCB VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN VÀ BỘ TÀI CHÍNH Hành chính văn phòng 18-03-2018 Viện ban hành
06 677/QÐ-VHL; 842/VHL-KHTC; 846/VHL-HTQT VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 27-04-2018 Viện ban hành
07 1453/VHL-VP;1316/QÐ-VHL VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 11-07-2018 Viện ban hành
08 1395/QÐ-VHL;1583/VHL-UDTKCN VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 27-07-2018 Viện ban hành
09 1670/VHL-UDTKCN;1680/VHL-HTQT VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 13-08-2018 Viện ban hành
10 597/VHL-HTQT và 644/VHL-KHTC VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 03-04-2018 Viện ban hành
11 552 - 559/QÐ-VHL;738 - 739/VHL-TCCB VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 13-04-2018 Viện ban hành
12 298/QÐ-VHL và 402 - 403/VHL-HTQT VĂN BẢN VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 06-03-2018 Viện ban hành
13 04/UQ-VÐC VĂN BẢN VIỆN ĐỊA CHẤT Hành chính văn phòng 09-04-2018 Viện ban hành
14 164/VHL-HTQT VĂN BẢN VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG CỦA DAAD Hành chính văn phòng 24-01-2018 Viện ban hành
15 559/VHL-HTQT và 569/VHL-TCCB VĂN BẢN TỪ VIỆN HÀN LÂM KHCNVN Hành chính văn phòng 26-03-2018 Viện ban hành
 
Vui lòng đợi...